Hakkımızda

 
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Pres-san olarak;
tüm çevre kirlenmesini önleme hedeflerini geliştirme kararlılığında olup bu iradeyi ortaya koymak maksadıyla
"Çevre Politikamızı" oluşturduk.

Kuruluşumuz; ürünlerimizin çevreye etkisini ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesini, bu amaçla sürekli izleme ölçme yapılmasını, çalışmalarımızın belgelenmesini , uygulanmasını, idame ettirilmesini, kamu oyunun incelemesine açık tutulmasını çevre politikası olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu kapsamda firmamızı ve çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirecek hedefler belirlemek ve bu hedefleri yapacağımız toplantılarda gözden geçirmek, çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktayız

Çevre politikamızın özü çevreye olan duyarlılığımızdır. Bu duyarlılık, tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmektedir. Bu amaçla;

  • Çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmayı,
  • Çevreye bırakılan katı, sıvı, gaz atıkları ve gürültü etkisini azaltmayı,
  • Komşularımızı rahatsız etmemeyi,
  • Geri dönüşüm sağlayacak imkanları araştırmayı ve atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmeyi,
  • Çalışanlarda çevre bilincini geliştirmek için gerekli etkinkikleri ve periyodik eğitimleri yapmayı,
  • Yapılan bütün çalışmaların çevreyle ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini,
  • Çevre konusunda alınabilecek bütün önlemleri alarak çevreye verilecek zararı minimize etmeyi,